Ponuka služieb

Strážna služba

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
 • ochrana osoby
 • ochrana majetku a osoby pri preprave
 • ochrana prepravy majetku a osoby
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb

Technická služba

 • montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení   umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
 • vypracúvanie plánu ochrany

Dohľadové centrum 24/7

Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta, monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.

Správa a údržba budov

Cenník

Minimálna cena prenájmu do 1 hodiny 30€
Cena za každú začatú hodinu 15€
Doprava na miesto určenia v meste Rimavská Sobota v rámci ceny prenájmu
Doprava mimo Rimavskej Soboty cena dohodou
Dlhodobý prenájom cena dohodou

Cena prenájmu je bez DPH (20%)
Cenník je platný od 01.01.2016
Objednávky prijímame na tel. č. 0915 042 637

Integrovaný bezpečnostný systém

 • Audio vstupné systémy
 • Elektronické zabezpečovacie systémy
 • Elektrická požiarna signalizácia
 • Kontrola strážnej služby
 • Hlasová signalizácia požiaru
 • Priemyselná televízia
 • Prístupové dochádzkové systémy
 • Video vstupné systémy

Kurzy odbornej prípravy

Organizujeme kurzy odbornej prípravy.

Navštívte aj našu sekciu testy

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

Kontaktujte nás