365 dní v roku monitorujeme a chránime zverené objekty, predmety aj osoby. V prípade mimoriadnej udalosti sme schopní promptne reagovať a úspešne vyriešiť danú situáciu.

Aké služby ponúkame:

  • prevádzkovanie zabezpečovacieho či poplachového systému alebo ich častí
  • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore
  • vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo miesta
  • vzdialený dohľad a monitoring objektov, predmetov a osôb

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

Kontaktujte nás