Strážna služba
a dohľadové centrum 24/7

Strážna služba

V rámci fyzickej ochrany objektov alebo osôb sa o čo najlepšiu ochranu zvereného majetku postarajú vyškolení pracovníci so skúsenosťami z bezpečnostnej oblasti. Príjemné vystupovanie, proaktívny prístup, bezchybný zdravotný stav a fyzické predpoklady pre zvládnutie tohto druhu práce sú samozrejmosťou.

Aké služby ponúkame:

  • ochrana majetku
  • ochrana osôb
  • ochrana majetku či osôb pri preprave
  • zabezpečovanie bezpečného priebehu športových, kultúrnych či spoločenských podujatí

Dohľadové centrum 24/7 (Pult centralizovanej ochrany – PCO)

365 dní v roku monitorujeme a chránime zverené objekty, predmety aj osoby. V prípade mimoriadnej udalosti sme schopní promptne reagovať a úspešne vyriešiť danú situáciu.

Aké služby ponúkame:

  • prevádzkovanie zabezpečovacieho či poplachového systému alebo ich častí
  • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore
  • vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo miesta
  • vzdialený dohľad a monitoring objektov, predmetov a osôb

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

Kontaktujte nás